MS 2/2 in MS 5/5 – Magnetna senzorja dolžine

Merilna senzorja MS 2/2 in MS 5/5 sta namenjena za magnetni trak s periodo magnetenja 4 mm (2 N + 2 S) in periodo magnetenja 10 mm (5 N + 5 S).

  • Merilni senzor MS 2/2: 0,04 (0,01),    0,08 (0,02),    0,1 (0,025),    0,2 (0,05),    0,4 (0,1),    0,5 (0,125),    1 (0,25)
  • Merilni senzor MS 5/5: 0,1 (0,025),    0,2 (0,05),    0,25 (0,0625),    0,5 (0,125),    1 (0,25),    2,5 (0,625)
    MS 5/5 ima manjšo ločljivost in je manj občutljiv na razdaljo od 0,5 mm – 2 mm

* vrednost v oklepaju ustreza maksimalni ločljivosti po dekodiranju smeri.

Napajalna napetost:

  • 5 V signal A, B, Z, A*, B*, Z*, 0 V, +Us
    ali
  • 5 V-24 V – signali A, B, Z, 0 V, +Us

Tehnične risbe: