Dajalnik z merilnim kolesom

Možni interval:

0,02 mm do 1 mm, kar ustreza maksimalni resoluciji 0,005 do 0,25 – (dekodiranje smeri x4).

Napajalna napetost:

  • 5 V signal A, B, Z, A*, B*, Z*, 0 V, +Us
    ali
  • 5 V-24 V – signali A, B, Z, 0 V, +Us

Tehnične risbe: