IRD 5810 – Inkrementalni rotacijski dajalnik (enkoder)

Možno število period na obrat:

1, 2, 4, 10, 15, 25, 30, 46, 50, 60, 72, 100, 125, 150, 180, 200, 250, 256, 300, 360, 400, 500, 512, 600, 625, 635, 720, 900, 1000, 1024, 1250, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600.

Od 500 naprej so el. signali pomnoženi z (ločljivost povečana za): x1, x2, x3, x4, x5, x8, x10

Specialni:

120, 144, 160, 157, 889, 1009.

Tehnične risbe: